Екомакс - опасни отпадъци Управление на опасни отпадъци
Управление на производствени  опасни отпадъци
Управление на
производствени опасни отпадъци
Начало
Екомакс - опасни отпадъци

Опасни отпадъци

Екомакс ООД приема в своите специализирани складове за последващо обезвреждане или за оползотворяване всички кодове опасни и неопасни отпадъци от Наредба №2 на МОСВ и МЗ. През 2013 година дружеството ни направи значителни инвестиции в инфраструктура и в закупуването на специализирано оборудване и ноу-хау за оползотворяване на опасни отпадъци. От 2014 ние оползотворяваме успешно някои от най-разпространените видове/кодове опасни отпадъци в наши собствени инсталации в България. За справка можете да разгледате таблицата в края на страницата - в директории "Опасни отпадъци" и "Неопасни отпадъци".

Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци.

Наши клиенти могат да бъдат всички юридически лица – търговски дружества - фирми, общини, неправителствени организации и др.

Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове в директории: "опасни отпадъци", "неопасни отпадъци" и "разрешителни".

За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+

Запитване за опасни отпадъци

Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове в нашите разрешителни.
Напишете кода на интересуващия Ви опасен или неопасен отпадък и направете запитване.

Процес по приемане и управление на опасни отпадъци

+ Пробовземане и анализ
+ СКЛАДИРАНЕ ВЪВ временен склад
+ Транспортиране и обезвреждане
+ Пълна отчетност
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+
Складиране на опасни отпадъци в Екомакс
+ вижте повече
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+
Оползотворяване на отпадъци в Екомакс
+ вижте повече

Контакти

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg
© 2015 - 2024 Екомакс - опасни отпадъци Уеб дизайн Informano