Екомакс - опасни отпадъци Управление на опасни отпадъци
Разрешителни за работа с опасни и неопасни отпадъци
Резрешителни
за работа с отпадъци
Начало / Разрешителни

Разрешителни за работа с опасни и неопасни отпадъци

ЕКОМАКС ООД разполага с разрешителни, надлежно издадени от Министерство на Околната Среда и Водите, за транспортиране, складиране / съхранение и третиране на над 800 вида (кода EWC) опасни и неопасни отпадъци.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда.

Можете да проверите дали можем да приемаме за обезвреждане/оползотворяване/ отпадъците, с които разполгате от търсачката по код на отпадък в горната част на сайта.

+ повече
Комплексно разрешително
№ 486-НО / 2016 г.
+ Изтеглете в PDF
Разрешително за дейности с отпадъци
Решение № 15-ДО-259-01 от 14.07.2014 на МОСВ
+ Изтеглете в PDF
Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци
Решение № 15-РД-256-06 от 03.10.2016 на МОСВ
+ Изтеглете в PDF
Удостоверение от Изпълнителна агенция по горите
+ Изтеглете в PDF
Международен лиценз за превоз на товари
Важи за всички държави в Европейския съюз
+ Изтеглете в PDF
Разрешителни за работа с опасни и неопасни отпадъци
+

Екомакс ООД

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg

Контакти

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg
© 2015 - 2024 Екомакс - опасни отпадъци Уеб дизайн Informano